Poskytujeme odtahy nepojízdných, havarovaných, či jinak poškozených vozidel.

Zároveň nabízíme asistenční služby, jako např. dovoz PHM, start přes kabely, výměna kola za vaši rezervu, drobné opravy na místě,...

Ceník

Cena za hodinu se rozumí jako cena za každou započatou hodinu.

Cena odtahu .....................................................................................................30,-/ km
Manipulace s vozidlem.....................................................................................od 500,-
Čekání................................................................................................................300,-/ hodina

 

Cena za dopravu při asistenční službě ..........................................................20,-/ km
             Pomocný start po MB .........................................................................500,- /hodina 
             Pomocný strat mimo MB ....................................................................500,-/ hodina + doprava 
             Výměna kola po MB ............................................................................500,-/ hodina 
             Výměna kola mimo MB .......................................................................500,-/ hodina + doprava
             Vyproštění vozidla................................................................................od 500,-
             Dovoz PHM, cena dopravy + momentální cena PHM na čerpací stanici
             Drobné opravy na místě, cena dopravy + individuální cena dle domluvy